kurumsal

insan kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI

ECS'nin yönetim felsefesi, bütün çalışanların aynı vizyon ve misyona sahip olması, ortak hedeflerin paylaşımı ve kişilere yetki ve sorumluluk verilmesine dayanır. Şirket süreçler ve verilerle yönetilerek, bütün çalışanların kendi kendini yönetimi esas alınmaktadır. Süreçler çalışanların farklı rolleri üstlenebilecekleri şekilde geliştirilmektedir.

ECS İnsan Kaynakları politikalarının başlıca hedefleri, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak, kuruma bağlılıklarını güçlendirilerek verimli işler ortaya çıkmasını sağlamak, şeffaflık prensibine uygun bir şekilde gerekli haberleşme kaynaklarını kullanarak her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına ortam hazırlamak, çalışanlarına rahat, güvenli bir iş ortamı sağlamak ve objektif değerlendirmeler yapmaktır.

Bu amaçla, çalışanların temel ve teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Yetkinlik Havuzları oluşturulmaktadır. Çalışanlar üstlendikleri rollerle bağlantılı Yetkinlik Havuzları'na katılmakta, böylece şirket içi bilgi akışı ve eğitimler hızlandırılmaktadır. Esnek yapı ve çalışanların süreçlerde etkin rol oynaması, şirket kararlarının hızla alınmasını, böylece gelişim ve verimlilik elde edilmesini sağlamaktadır.

ECS , insana yatırım yapmayı temel ilkelerinden biri olarak benimsemiştir. ECS’nin başarısının arkasında kaliteli ve eğitimli insan gücü yatmaktadır. Şirketimiz, kaliteli hizmetin, nitelikli ve mutlu çalışanlar tarafından üretilebileceğine inanır, çalışanlarının gelişimine ve eğitimine önem verir. Başarı, şirketimizin amaçlarına uygun üretimle değerlendirilir. Bu yaklaşım işten ayrılma oranının sektör ortalamalarına göre düşük olmasını, dolayısıyla beyin gücünün temel olduğu proje yönetimi sektöründe uzun vadede ECS'nin rekabet gücünü artırmasını sağlamaktadır.

BAŞVURULAR

ECS ekibine katılarak heyecan verici projelerde yer almak isteyen en az (mühendislik vb.) lise ve lisans mezunu adayların resimli ve detaylı CV'lerini info@ecsalm.com adresine göndermelerini rica ederiz.??